26. juli 2017

Sentrum

Dette planarbeidet er knyttet til en overordnet og langsiktig satsning på stedsutvikling i Lyngen; Lyngenløftet.

Utviklingen av området skal sees i sammenheng med utvikling av Lyngen som destinasjon og som kommunesenter.

Har du innspill eller kommentarer til Lyngenløftet, ta kontakt med prosjektleder jorunn.nyheim@lyngen.kommune.no