04. august 2017

EL-sykkel Sentrum Turisme

Lyngen kommune har endelig fått 15 nye el-sykler. Syklene blir tilgjengelig for utlån umiddelbart etter at «Lyngen Sykkelhus» er satt opp og klart til bruk. Dette vil få prioritet umiddelbart etter ARN er ferdig en gang i løpet av august mnd.

El-sylkene er et ledd i kommunens strategi for bærekraftig Utvikling.