Prestelvparken er et populært samlingssted, og Lyngen kommune gjør nå ytterligere tilpasninger – et bredere spekter av aktiviteter for å forbedre tilgjengeligheten og kvalitetene i parken. Dette skal være et aktivitetsområde og en samlingsplass for folk i alle aldre. 

I fjor ble det laget en flott kunstnerisk bru med handtrykket og navnet til barn fra hele Lyngen.

Bryggen i parken med tilhørende benker er nå ferdigstilt, dette har blitt et populært område, både for rekreasjon og bading. Utover høsten vil det komme ytterligere tilrettelegging med trampoline, klatrestativ, utbedring av bålplassen m.m.

Parken er delt inn i to ulike soner. Det ene er «Prosjekt Skatteøya» og det andre er «Prosjekt fri gym».

Skatteøya skal være et spennende aktivitetsområde ute på øya i parken. For å komme seg til øya må man ta seg frem over en taubro. Ute på øya kan barn utfolde seg i klatretu som monteres mellom trærne, det er for øvrig lagt opp til en balansesti og en platting for lek og trivsel.

Dette prosjektet er et aktivitetsområde primært for barn fra 5-16 år, men kan selvsagt benyttes av voksne som ønsker noen hyggelige opplevelser. Det blir etablert benker som kan være et samlingspunkt for foreldre eller andre besøkende som ønsker å hygge seg i det sosiale fellesskap.

SentrumsLøftet