06. desember 2017

Generelt

Planlegging av promenaden, fase 1 er i sluttfasen. Realisering av prosjektet vil bli et skikkelig løft for Lyngseidet, det vil skape nye muligheter for næringsetableringer, aktivitet og trivsel. Et viktig prosjekt for Lyngen. For å realisere prosjektet må områdeplanen med konsekvensutredninger foreligge. For å få fortgang i prosjektet gjøres mesteparten av planleggingen før planen er ferdig.