Festivaltelt

kr 6.300,00

Kategori:

Beskrivelse

Festivaltelt

Pris pr. uke: 10,- pr m2

Telt er totalt 630 m2 og kan også leies ut i seksjoner

Festivaltelt er forsikret mot brannskade og kaskoskade av utleier. Forsikringen dekker ikke hærverk eller lignende skader på utleiemateriellet. Leietager forplikter segtil å dekke slik skade etter regning.

Offentlige lover og forskrifter ihht brann skal følges – leietaker skal kjenne til brannforebyggende tiltak, bruk avslokkeutstyr og alarm og ha brannberedskap ved bruk av telt.

Leietaker skal kjenne til krav til lagring av brennbart materiale og særskilte krav ved varme arbeider, og krav om sertifikater ved utførelse av arbeidet.

Utvendige ledninger må være lagt etter stedlige forskrifter.

Egenandel ved skader er kr. 10.000,- som belastes leietager.

Telt skal være vasket og rengjort ved tilbakelevering.