Vi skal styrke vår posisjon som naturbasert reiselivsdestinasjon.

Lyngen kommune har utarbeidet en ny strategisk reiselivsplan, 2017-2020, planen vil være førende for utvikling av reiselivet i kommunen. En av de overordnede strategiene er at kommunen skal tilrettelegge for bærekraftig reiselivsutvikling.

Strategiske fokusområder i ny reiselivsplanen;

  • Forsterke det lokale og regionale samarbeidet
  • Utnytte posisjonen til Lyngen ytterligere
  • Styrke posisjonen som opplevelsesdestinasjon
  • Utvikling av produkter og tilbud som kan bidra til sesongforlengelse
  • Sikre kvalitet og service på produkter på alle nivå
  • Tilrettelegge infrastrukturen for  besøkende
  • Sikre helhetlig oppslutning rundt fellestiltak
  • Bidra til at Lyngens miljø og kultur, herunder mat og andre kulturopplevelser, ivaretas og utvikles