Lyngen kommune tilrettelegger for utvikling av Lyngseidet sentrum. Kommunestyret har pekt på følgende satsingsområder.

1. Prestelvparken
2. Parkveien
3. Strandveien – miløjgata
4. Havnepromenaden
5. Lyngentrappa

Ny reguleringsplan vedtatt 29. oktober 2020 tilrettelegger for en langsiktig jobb med å utvikle havnepromenaden. Byggeprosjektet kan igangsettes når ny reguleringsplan foreligger.