Lyngen kommune tilrettelegger for utvikling av Lyngseidet sentrum. Kommunestyret har pekt på følgende satsingsområder.

1. Parken
2. Parkveien
3. Strandveien
4. Havnepromenaden
5. Fra fjord til fjell

Ny reguleringsplan i 2018  tilrettelegger for en langsiktig jobb med å utvikle havnepromenaden. Byggeprosjektet kan igangsettes når ny reguleringsplan foreligger.