Lyngen kommune er stolt av å kunne tilby EL-sykler til befolkningen og turister. Et nytt sykkelhus for EL-sykler er oppført i området nede ved sjøen. Denne satsningen er et ledd i kommunens satsning på bærekraft og miljø. Lyngen kommune har fått midler fra Miljødirektoratet.

Lyngen kommune takker Miljødirektoratet for støtten til «5 mittuttersbygda».

A new bicycle house for EL bicycles is listed in the area down by the sea. Lyngen Municipality is proud to offerEL bikes to the People. It is also possibleto rent mountain bikes of good quality.