Lyngen kulturfestival er en ny festival, oppstart den 18.08.18 med varighet frem til 25.08.18. Festivalen er en paraply for ulike arrangement. Følgende arrangement er i år lagt til dette tidspunktet; Landbruksdagen, Gårdsmat, Vandrefestival, workshop for reiselivet, hesteutstilling og ulike aktiviteter med Lyngshest. Målet med kulturfestivalen er å samle og forene folket i alle bygdene i Lyngen, skape en møteplass for alle- også tilreisende. Som en av strategiene i ny reiselivsplan skal kommunen bidra til at Lyngens miljø og kultur, herunder mat og andre kulturopplevelser, ivaretas og utvikles. Denne festivalen støtter i så måte opp om dette.

Puls Lyngen er et konsept der folk kan oppleve og delta på en rekke aktiviteter i den spektakulære naturen i Lyngen. Det er aktiviteter som Vasarløpet på langrennsski, piggsykkel- og fatbikerritt på Jægervatnet, Lyngen Rando i Lyngsalpene, og sist men ikke minst, det er folkefest på Lyngseidet med bl.a. marked og utstillinger.

Lyngen rock og reker er et viktig kulturarrangement i regionen. Det er en utefestival, som holdes på Lenangsøyra i Lyngen kommune. Lyngen rock og reker ble første gang arrangert i 2012, og har befestet seg som et av årets største høydepunkt i regionen. Festivalen byr hvert år på kjente artister og avholdes i starten av juni måned.

Lyden av Lyngsalpene er en rusfri konsert for ungdom. Konserten har fått godt fotfeste i regionen, formålet med konserten er å skape samhold blant ungdom på tvers av kommunene i Nord-Troms. Konserten er et viktig bidrag for å skape oppmerksomhet rundt Lyngen kommune og er et godt tilbud til ungdom i hele regionen.