Tilgang på gode og attraktive boligtomter er en viktig faktor for få folk til å bygge i kommunen. Det skal være attraktivt å bo i Lyngen kommune, enten du bor i tettstedene eller i distriktene.