26. juli 2017

Sentrum

Lyngenløftet er i  gang med byggeprosjekter av aktivitet- og oppholdsplasser for lokalbefolkning og besøkende i alle aldre. I løpet av sommeren/høsten blir området opprustet med blant annet lekeapparater, benker og ny bålplass, samt en ny brygge. Lokal entreprenør har igangsatt arbeidet i juni.