En overordnet målsetting er økt bosetting, sysselsetting og merkevarebygging.

Prosjektet omhandler omdømmebygging, strategi for reiselivsutvikling, areal-forvaltning, transportmønstre. Lyngen kommune utvikler en områdeplan for Lyngseidet som tar opp i seg de langsiktige visjonene og mer omgripende endringene av sentrum.

Oppmerksomheten rundt Lyngen vokser både sommer og vinter, og Lyngen og Lyngsalpene er internasjonalt kjent som ski-destinasjon, potensialet innenfor turisme er stort.

Kommunen tar aktivt grep

Kommunen tilbyr god kvalitet på tjenester innen helse og oppvekst, samt en meget aktiv frivillig sektor. Det er imidlertid et økende behov i forhold til arbeidsplasser og  lokal verdiskapning.

Gjennom stedsutviklings-prosjektet Lyngenløftet har kommunen tatt aktivt grep. Lyngenløftet er et helhetlig prosjekt for å videreutvikle Lyngen til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier: Kommunestyret

Styringsgruppe: rådmann (leder styringsgruppen); Stig Kjærvik, økonomisjef; Hilde Grønaas,  kommunalsjef; Anette Holst, kommunalsjef; kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen, konstituert teknisk sjef; Kåre Fjellstad, politisk representant; Tone Mari Iversen.

Prosjektleder: Line van Gemert

Referansegruppe: formannskapet

Arbeidsgruppe: Roger Samuelsen, Mikal Nerberg, Bente Rognli,Jill Botngaard, Hanne Drøge Jakobsen