En overordnet målsetting er økt bosetting, sysselsetting og merkevarebygging.

Prosjektet skal bidra til omdømmebygging, strategi for reiselivsutvikling, areal-forvaltning og nye transportmønstre. Lyngen kommune har vedtatt en områdeplan for Lyngseidet som tar opp i seg de langsiktige visjonene og mer omgripende endringene av sentrum.

Oppmerksomheten rundt Lyngen vokser både sommer og vinter, og Lyngen og Lyngsalpene er internasjonalt kjent som skidestinasjon, med et stort potensial for turisme hele året.

Kommunen tar aktivt grep

Lyngen kommune tilbyr god kvalitet på tjenester innen helse og oppvekst, samt en meget aktiv frivillig sektor. Det er imidlertid et økende behov i forhold til arbeidsplasser og  lokal verdiskapning.

Gjennom stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet har kommunen tatt aktivt grep. Lyngenløftet er et helhetlig prosjekt for å videreutvikle Lyngen til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv.

Se presentasjonsfilmen for Lyngenløftet her:

Organisering av prosjektet

Prosjekteier: Kommunestyret i Lyngen

Styringsgruppe: Johnny Hansen (styreleder), Dan-Håvard Johnsen (ordfører), Svein Eriksen (næringssjef), Kåre Fjellstad (administrasjonen), Jessica Lund (politisk) og Roger Samuelsen (næringsforeningen)

Prosjektleder: Erik Joachimsen