22. mai 2018

Bolig Miljø Næring Sentrum Turisme

For å tilrettelegge for flere boliger, næringsutvikling og turisme på Lyngseidet, utarbeider Lyngenløftet ny reguleringsplan for kommunesenteret i Lyngen. Gammel plan er fra 1986 og tilfredstiller ikke dagens krav til utvikling.

Ny plan legges ut til offentlig høring etter ferien. Her er presentasjonen fra regionalt  planforum, 26.04.18;

lyngseidet-liten-presentasjon-i-planforum-180426