26. november 2018

Generelt

den 28.11 skal siste detaljer avklares med myndighetene, ny områdeplan for Lyngseidet sentrum. Dette er en gjennomarbeidet fremtidsrettet plan som tar høyde for en rekke nye boliger og nye næringsarealer, miljøvennlig transportmønstre, og sist men ikke minst, en offentlig promenade langs sjøsiden.