26. juli 2017

Generelt

Den 19.-20 oktober 2016 gjennomførte Lyngen kommune et større seminar. Hensikten var å få folk med ulike ansvarsområder til å løfte blikket og se sammenhengen mellom sitt eget spesialfelt og andres, og kunne øke samhandlingen mellom de ulike gruppene.

Temaene gjenspeilt i innleggene og de påfølgende diskusjonene var å bevisstgjøre og knytte sammen de ulike aktørene i Lyngenløftet; kommunens administrasjon og politikere, næringsdrivende (med særlig fokus på reiseliv), lag og organisasjoner og øvrige innbyggere for deler av seminaret.

Lyngen skal bli satt på kartet i regional sammenheng, og kreftene må virke sammen, både de kommunale, kommersielle, kulturelle og på det frivillige feltet. En framtidig utvikling skal ivareta og utvikle både reisemålskvaliteter og bostedskvaliteter for fastboende.

Seminaret bidro til flere stemmer inn i diskusjonen, og åpnet for samarbeid på tvers av interesser og kompetanse internt i kommunen.

Presentasjoner fra seminaret