25. juli 2018

Generelt Miljø

Lyngen kulturfestival er en ny festival, oppstart den 18.08.18 med varighet frem til 25.08.18. Festivalen er en paraply for ulike arrangement. Følgende arrangement er i år lagt til dette tidspunktet; Landbruksdagen, Gårdsmat, Vandrefestival, workshop for reiselivet, hesteutstilling og ulike aktiviteter med Lyngshest. Målet med kulturfestivalen er å samle og forene folket i alle bygdene i Lyngen, skape en møteplass for alle- også tilreisende. Som en av strategiene i ny reiselivsplan skal kommunen bidra til at Lyngens miljø og kultur, herunder mat og andre kulturopplevelser, ivaretas og utvikles. Denne festivalen støtter i så måte opp om dette.