10. november 2017

Sentrum Turisme

Lyngenløftet er i full gang med planlegging av første fase, havnepromenaden. Prosjektet skal opp i kommunestyret for godkjenning nå i desember. Oppstart vil være i 2018. Promenaden vil skape større aktivitet og trivsel, samt bidra til næringsaktivitet ved sjøen. Det vil komme fortløpende informasjon på denne nettsiden……