12. juni 2018

Bolig Generelt Næring Sentrum

Lyngseidet får snart ny områdeplan.

Foreløpige planer blir presentert på et folkemøte, Sørheim brygger 14.06. klokken 19.00-20.30.

Nye boliger, miljøgate, nye næringsareal og havnepromenade, samt nye prinsipper for parkering presentert.

DET TILRETTELEGGES SLIK AT GRUNNEIERNE KAN BYGGE BOLIGER OG ETABLERE NYE NÆRINGER.